Khuyến mãi Khuyến mãi
DANH MỤC SẢN PHẨM

Đầu cốt & thiết bị đầu cuối

Đầu Cốt Kim Dẹp Loại B NICHIFU 100 cái/ 1 hộp

169,400₫

Đầu Cốt Kim Nhọn Loại T NICHIFU 100 cái/ 1 hộp

152,800₫

Đầu Cốt Nối Thẳng Loại E NICHIFU 100 cái/ 1 hộp

115,600₫

Đầu Cốt Trần Loại Tròn NICHIFU R 100 cái/ 1 hộp

112,000₫

Đầu Cốt Trần Loại Y NICHIFU 100 cái/ 1 hộp

131,000₫

SẢN PHẨM ĐÃ XEM