Khuyến mãi Khuyến mãi
DANH MỤC SẢN PHẨM

Trunking nhựa

Trunking Nhựa Fineduct Chụp Áp Tường WA70/WA80/WB80/WS80/WA100/WA120/WA140 [Hộp che ống đồng máy lạnh / Air Conditioner Line Set cover] Trunking Nhựa Fineduct Chụp Áp Tường WA70/WA80/WB80/WS80/WA100/WA120/WA140 [Hộp che ống đồng máy lạnh / Air Conditioner Line Set cover]
-25%

Trunking Nhựa Fineduct Chụp Áp Tường WA70/WA80/WB80/WS80/WA100/WA120/WA140 [Hộp che ống đồng máy lạnh / Air Conditioner Line Set cover]

132,000₫ 176,000₫
-25%
Trunking Nhựa Fineduct Ống Cứng KL-70/80/100/120/140 - 1 Cây/2m [Hộp che ống đồng máy lạnh / Air Conditioner Line Set cover] Trunking Nhựa Fineduct Ống Cứng KL-70/80/100/120/140 - 1 Cây/2m [Hộp che ống đồng máy lạnh / Air Conditioner Line Set cover]
-26%

Trunking Nhựa Fineduct Ống Cứng KL-70/80/100/120/140 - 1 Cây/2m [Hộp che ống đồng máy lạnh / Air Conditioner Line Set cover]

190,300₫ 254,100₫
-26%
Trunking Nhựa Fineduct Nối Trơn JA-70/80/100/120/140 [Hộp che ống đồng máy lạnh / Air Conditioner Line Set cover] Trunking Nhựa Fineduct Nối Trơn JA-70/80/100/120/140 [Hộp che ống đồng máy lạnh / Air Conditioner Line Set cover]
-26%

Trunking Nhựa Fineduct Nối Trơn JA-70/80/100/120/140 [Hộp che ống đồng máy lạnh / Air Conditioner Line Set cover]

86,900₫ 116,600₫
-26%
Trunking Nhựa Fineduct Co 90 Độ Ngoài Góc Tường KA-70/80/100/120/140 (Co nằm) [Hộp che ống đồng máy lạnh / Air Conditioner Line Set cover] Trunking Nhựa Fineduct Co 90 Độ Ngoài Góc Tường KA-70/80/100/120/140 (Co nằm) [Hộp che ống đồng máy lạnh / Air Conditioner Line Set cover]
-25%

Trunking Nhựa Fineduct Co 90 Độ Ngoài Góc Tường KA-70/80/100/120/140 (Co nằm) [Hộp che ống đồng máy lạnh / Air Conditioner Line Set cover]

118,800₫ 158,400₫
-25%
Trunking Nhựa Fineduct Co 90 Trong Góc Tường CA-70/80/100/120/140 (Co đứng) [Hộp che ống đồng máy lạnh / Air Conditioner Line Set cover] Trunking Nhựa Fineduct Co 90 Trong Góc Tường CA-70/80/100/120/140 (Co đứng) [Hộp che ống đồng máy lạnh / Air Conditioner Line Set cover]
-25%

Trunking Nhựa Fineduct Co 90 Trong Góc Tường CA-70/80/100/120/140 (Co đứng) [Hộp che ống đồng máy lạnh / Air Conditioner Line Set cover]

118,800₫ 158,400₫
-25%
Trunking Nhựa Fineduct Chụp Áp Trần PA - 80/100/120/140 [Hộp che ống đồng máy lạnh / Air Conditioner Line Set cover] Trunking Nhựa Fineduct Chụp Áp Trần PA - 80/100/120/140 [Hộp che ống đồng máy lạnh / Air Conditioner Line Set cover]
-26%

Trunking Nhựa Fineduct Chụp Áp Trần PA - 80/100/120/140 [Hộp che ống đồng máy lạnh / Air Conditioner Line Set cover]

113,300₫ 151,800₫
-26%
Trunking Nhựa Fineduct Co 45 Độ Ngoài Góc Tường KFA-80/100/120 [Hộp che ống đồng máy lạnh / Air Conditioner Line Set cover] Trunking Nhựa Fineduct Co 45 Độ Ngoài Góc Tường KFA-80/100/120 [Hộp che ống đồng máy lạnh / Air Conditioner Line Set cover]
-25%

Trunking Nhựa Fineduct Co 45 Độ Ngoài Góc Tường KFA-80/100/120 [Hộp che ống đồng máy lạnh / Air Conditioner Line Set cover]

138,600₫ 184,800₫
-25%
Trunking Nhựa Fineduct Co 45 Độ Trong Góc Tường CFA - 80/100/120 [Hộp che ống đồng máy lạnh / Air Conditioner Line Set cover] Trunking Nhựa Fineduct Co 45 Độ Trong Góc Tường CFA - 80/100/120 [Hộp che ống đồng máy lạnh / Air Conditioner Line Set cover]
-25%

Trunking Nhựa Fineduct Co 45 Độ Trong Góc Tường CFA - 80/100/120 [Hộp che ống đồng máy lạnh / Air Conditioner Line Set cover]

138,600₫ 184,800₫
-25%
Trunking Nhựa Fineduct Ống Mềm FA70/FA80/FB80/FA100/FA120/FA140 [Hộp che ống đồng máy lạnh / Air Conditioner Line Set cover] Trunking Nhựa Fineduct Ống Mềm FA70/FA80/FB80/FA100/FA120/FA140 [Hộp che ống đồng máy lạnh / Air Conditioner Line Set cover]
-25%

Trunking Nhựa Fineduct Ống Mềm FA70/FA80/FB80/FA100/FA120/FA140 [Hộp che ống đồng máy lạnh / Air Conditioner Line Set cover]

240,900₫ 321,200₫
-25%
Trunking Nhựa Fineduct Nối Chữ T TA-80/100/120/140 [Hộp che ống đồng máy lạnh / Air Conditioner Line Set cover] Trunking Nhựa Fineduct Nối Chữ T TA-80/100/120/140 [Hộp che ống đồng máy lạnh / Air Conditioner Line Set cover]
-25%

Trunking Nhựa Fineduct Nối Chữ T TA-80/100/120/140 [Hộp che ống đồng máy lạnh / Air Conditioner Line Set cover]

118,800₫ 158,400₫
-25%
Trunking Nhựa Fineduct Nối Cuối EA-70/100 [Hộp che ống đồng máy lạnh / Air Conditioner Line Set cover] Trunking Nhựa Fineduct Nối Cuối EA-70/100 [Hộp che ống đồng máy lạnh / Air Conditioner Line Set cover]
-26%

Trunking Nhựa Fineduct Nối Cuối EA-70/100 [Hộp che ống đồng máy lạnh / Air Conditioner Line Set cover]

90,200₫ 121,000₫
-26%
Trunking Nhựa Fineduct Nối Giảm Ống Cứng JB-108/128/1210 [Hộp che ống đồng máy lạnh / Air Conditioner Line Set cover] Trunking Nhựa Fineduct Nối Giảm Ống Cứng JB-108/128/1210 [Hộp che ống đồng máy lạnh / Air Conditioner Line Set cover]
-25%

Trunking Nhựa Fineduct Nối Giảm Ống Cứng JB-108/128/1210 [Hộp che ống đồng máy lạnh / Air Conditioner Line Set cover]

165,000₫ 220,000₫
-25%
Trunking Nhựa Fineduct Nối Chuyển Hướng 90 Độ NA-80/120 [Hộp che ống đồng máy lạnh / Air Conditioner Line Set cover] Trunking Nhựa Fineduct Nối Chuyển Hướng 90 Độ NA-80/120 [Hộp che ống đồng máy lạnh / Air Conditioner Line Set cover]
-26%

Trunking Nhựa Fineduct Nối Chuyển Hướng 90 Độ NA-80/120 [Hộp che ống đồng máy lạnh / Air Conditioner Line Set cover]

206,800₫ 276,100₫
-26%
Trunking Nhựa Fineduct Nối Giảm RA-128 /1408(1008/1210/1412) [Hộp che ống đồng máy lạnh / Air Conditioner Line Set cover] Trunking Nhựa Fineduct Nối Giảm RA-128 /1408(1008/1210/1412) [Hộp che ống đồng máy lạnh / Air Conditioner Line Set cover]
-26%

Trunking Nhựa Fineduct Nối Giảm RA-128 /1408(1008/1210/1412) [Hộp che ống đồng máy lạnh / Air Conditioner Line Set cover]

96,800₫ 129,800₫
-26%

SẢN PHẨM ĐÃ XEM