Khuyến mãi Khuyến mãi
DANH MỤC SẢN PHẨM

Trunking nhựa

Trunking Nhựa Fineduct Nối Trơn Màu Trắng JA - 80W/100W [Hộp che ống đồng máy lạnh / Air Conditioner Line Set cover] Trunking Nhựa Fineduct Nối Trơn Màu Trắng JA - 80W/100W [Hộp che ống đồng máy lạnh / Air Conditioner Line Set cover]
-26%

Trunking Nhựa Fineduct Nối Trơn Màu Trắng JA - 80W/100W [Hộp che ống đồng máy lạnh / Air Conditioner Line Set cover]

127,600₫ 170,500₫
-26%
Trunking Nhựa Fineduct Nối Trơn Màu Ngà JA - 70/80/100/120/140 [Hộp che ống đồng máy lạnh / Air Conditioner Line Set cover] Trunking Nhựa Fineduct Nối Trơn Màu Ngà JA - 70/80/100/120/140 [Hộp che ống đồng máy lạnh / Air Conditioner Line Set cover]
-26%

Trunking Nhựa Fineduct Nối Trơn Màu Ngà JA - 70/80/100/120/140 [Hộp che ống đồng máy lạnh / Air Conditioner Line Set cover]

86,900₫ 116,600₫
-26%
Đã bán: 64
Trunking Nhựa Fineduct Ống Cứng Màu Trắng KL - 80W/100W - 1 Cây/2m [Hộp che ống đồng máy lạnh / Air Conditioner Line Set cover] Trunking Nhựa Fineduct Ống Cứng Màu Trắng KL - 80W/100W - 1 Cây/2m [Hộp che ống đồng máy lạnh / Air Conditioner Line Set cover]
-25%

Trunking Nhựa Fineduct Ống Cứng Màu Trắng KL - 80W/100W - 1 Cây/2m [Hộp che ống đồng máy lạnh / Air Conditioner Line Set cover]

303,600₫ 404,800₫
-25%
Trunking Nhựa Fineduct Ống Cứng Màu Ngà KL - 70/80/100/120/140 - 1 Cây/2m [Hộp che ống đồng máy lạnh / Air Conditioner Line Set cover] Trunking Nhựa Fineduct Ống Cứng Màu Ngà KL - 70/80/100/120/140 - 1 Cây/2m [Hộp che ống đồng máy lạnh / Air Conditioner Line Set cover]
-26%

Trunking Nhựa Fineduct Ống Cứng Màu Ngà KL - 70/80/100/120/140 - 1 Cây/2m [Hộp che ống đồng máy lạnh / Air Conditioner Line Set cover]

190,300₫ 254,100₫
-26%
Đã bán: 278
Trunking Nhựa Fineduct Chụp Áp Tường Màu Trắng WA - 80W/100W [Hộp che ống đồng máy lạnh / Air Conditioner Line Set cover] Trunking Nhựa Fineduct Chụp Áp Tường Màu Trắng WA - 80W/100W [Hộp che ống đồng máy lạnh / Air Conditioner Line Set cover]
-26%

Trunking Nhựa Fineduct Chụp Áp Tường Màu Trắng WA - 80W/100W [Hộp che ống đồng máy lạnh / Air Conditioner Line Set cover]

163,900₫ 218,900₫
-26%
Trunking Nhựa Fineduct Chụp Áp Tường Màu Ngà WA70/ WA80/ WB80/ WS80/ WA100/ WA120/ WA140 [Hộp che ống đồng máy lạnh / Air Conditioner Line Set cover] Trunking Nhựa Fineduct Chụp Áp Tường Màu Ngà WA70/ WA80/ WB80/ WS80/ WA100/ WA120/ WA140 [Hộp che ống đồng máy lạnh / Air Conditioner Line Set cover]
-25%

Trunking Nhựa Fineduct Chụp Áp Tường Màu Ngà WA70/ WA80/ WB80/ WS80/ WA100/ WA120/ WA140 [Hộp che ống đồng máy lạnh / Air Conditioner Line Set cover]

132,000₫ 176,000₫
-25%
Đã bán: 98
Trunking Nhựa Fineduct Co 90 Độ Ngoài Góc Tường Màu Trắng KA - 80W/100W (Co nằm) [Hộp che ống đồng máy lạnh / Air Conditioner Line Set cover] Trunking Nhựa Fineduct Co 90 Độ Ngoài Góc Tường Màu Trắng KA - 80W/100W (Co nằm) [Hộp che ống đồng máy lạnh / Air Conditioner Line Set cover]
-26%

Trunking Nhựa Fineduct Co 90 Độ Ngoài Góc Tường Màu Trắng KA - 80W/100W (Co nằm) [Hộp che ống đồng máy lạnh / Air Conditioner Line Set cover]

170,500₫ 227,700₫
-26%
Trunking Nhựa Fineduct Co 90 Độ Ngoài Góc Tường Màu Ngà KA - 70/80/100/120/140 (Co nằm) [Hộp che ống đồng máy lạnh / Air Conditioner Line Set cover] Trunking Nhựa Fineduct Co 90 Độ Ngoài Góc Tường Màu Ngà KA - 70/80/100/120/140 (Co nằm) [Hộp che ống đồng máy lạnh / Air Conditioner Line Set cover]
-25%

Trunking Nhựa Fineduct Co 90 Độ Ngoài Góc Tường Màu Ngà KA - 70/80/100/120/140 (Co nằm) [Hộp che ống đồng máy lạnh / Air Conditioner Line Set cover]

118,800₫ 158,400₫
-25%
Đã bán: 92
Trunking Nhựa Fineduct Co 90 Trong Góc Tường Màu Trắng CA - 80W/100W (Co đứng) [Hộp che ống đồng máy lạnh / Air Conditioner Line Set cover] Trunking Nhựa Fineduct Co 90 Trong Góc Tường Màu Trắng CA - 80W/100W (Co đứng) [Hộp che ống đồng máy lạnh / Air Conditioner Line Set cover]
-26%

Trunking Nhựa Fineduct Co 90 Trong Góc Tường Màu Trắng CA - 80W/100W (Co đứng) [Hộp che ống đồng máy lạnh / Air Conditioner Line Set cover]

170,500₫ 227,700₫
-26%
Trunking Nhựa Fineduct Co 90 Độ Trong Góc Tường Màu Ngà CA - 70/80/100/120/140 (Co đứng) [Hộp che ống đồng máy lạnh / Air Conditioner Line Set cover] Trunking Nhựa Fineduct Co 90 Độ Trong Góc Tường Màu Ngà CA - 70/80/100/120/140 (Co đứng) [Hộp che ống đồng máy lạnh / Air Conditioner Line Set cover]
-25%

Trunking Nhựa Fineduct Co 90 Độ Trong Góc Tường Màu Ngà CA - 70/80/100/120/140 (Co đứng) [Hộp che ống đồng máy lạnh / Air Conditioner Line Set cover]

118,800₫ 158,400₫
-25%
Đã bán: 48
Trunking Nhựa Fineduct Chụp Áp Trần Màu Trắng PA - 80W/100W [Hộp che ống đồng máy lạnh / Air Conditioner Line Set cover] Trunking Nhựa Fineduct Chụp Áp Trần Màu Trắng PA - 80W/100W [Hộp che ống đồng máy lạnh / Air Conditioner Line Set cover]
-26%

Trunking Nhựa Fineduct Chụp Áp Trần Màu Trắng PA - 80W/100W [Hộp che ống đồng máy lạnh / Air Conditioner Line Set cover]

163,900₫ 218,900₫
-26%
Trunking Nhựa Fineduct Chụp Áp Trần Màu Ngà PA - 80/100/120/140 [Hộp che ống đồng máy lạnh / Air Conditioner Line Set cover] Trunking Nhựa Fineduct Chụp Áp Trần Màu Ngà PA - 80/100/120/140 [Hộp che ống đồng máy lạnh / Air Conditioner Line Set cover]
-26%

Trunking Nhựa Fineduct Chụp Áp Trần Màu Ngà PA - 80/100/120/140 [Hộp che ống đồng máy lạnh / Air Conditioner Line Set cover]

113,300₫ 151,800₫
-26%
Đã bán: 89
Trunking Nhựa Fineduct Co 45 Độ Ngoài Góc Tường Màu Trắng KFA - 80W/100W [Hộp che ống đồng máy lạnh / Air Conditioner Line Set cover] Trunking Nhựa Fineduct Co 45 Độ Ngoài Góc Tường Màu Trắng KFA - 80W/100W [Hộp che ống đồng máy lạnh / Air Conditioner Line Set cover]
-25%

Trunking Nhựa Fineduct Co 45 Độ Ngoài Góc Tường Màu Trắng KFA - 80W/100W [Hộp che ống đồng máy lạnh / Air Conditioner Line Set cover]

158,400₫ 211,200₫
-25%
Trunking Nhựa Fineduct Co 45 Độ Ngoài Góc Tường Màu Ngà KFA - 80/100/120 [Hộp che ống đồng máy lạnh / Air Conditioner Line Set cover] Trunking Nhựa Fineduct Co 45 Độ Ngoài Góc Tường Màu Ngà KFA - 80/100/120 [Hộp che ống đồng máy lạnh / Air Conditioner Line Set cover]
-25%

Trunking Nhựa Fineduct Co 45 Độ Ngoài Góc Tường Màu Ngà KFA - 80/100/120 [Hộp che ống đồng máy lạnh / Air Conditioner Line Set cover]

138,600₫ 184,800₫
-25%
Đã bán: 40
Trunking Nhựa Fineduct Co 45 Độ Trong Góc Tường Màu Ngà CFA - 80/100/120 [Hộp che ống đồng máy lạnh / Air Conditioner Line Set cover] Trunking Nhựa Fineduct Co 45 Độ Trong Góc Tường Màu Ngà CFA - 80/100/120 [Hộp che ống đồng máy lạnh / Air Conditioner Line Set cover]
-25%

Trunking Nhựa Fineduct Co 45 Độ Trong Góc Tường Màu Ngà CFA - 80/100/120 [Hộp che ống đồng máy lạnh / Air Conditioner Line Set cover]

138,600₫ 184,800₫
-25%
Đã bán: 6
Trunking Nhựa Fineduct Ống Mềm Màu Ngà Màu Trắng FB - 80LW/ FA - 100W [Hộp che ống đồng máy lạnh / Air Conditioner Line Set cover] Trunking Nhựa Fineduct Ống Mềm Màu Ngà Màu Trắng FB - 80LW/ FA - 100W [Hộp che ống đồng máy lạnh / Air Conditioner Line Set cover]
-25%

Trunking Nhựa Fineduct Ống Mềm Màu Ngà Màu Trắng FB - 80LW/ FA - 100W [Hộp che ống đồng máy lạnh / Air Conditioner Line Set cover]

508,200₫ 677,600₫
-25%
Trunking Nhựa Fineduct Ống Mềm Màu Ngà FA70/ FA80/ FB80/ FA100/ FA120/ FA140 [Hộp che ống đồng máy lạnh / Air Conditioner Line Set cover] Trunking Nhựa Fineduct Ống Mềm Màu Ngà FA70/ FA80/ FB80/ FA100/ FA120/ FA140 [Hộp che ống đồng máy lạnh / Air Conditioner Line Set cover]
-25%

Trunking Nhựa Fineduct Ống Mềm Màu Ngà FA70/ FA80/ FB80/ FA100/ FA120/ FA140 [Hộp che ống đồng máy lạnh / Air Conditioner Line Set cover]

240,900₫ 321,200₫
-25%
Đã bán: 44
Trunking Nhựa Fineduct Nối Chữ T Màu Ngà TA - 80/100/120/140 [Hộp che ống đồng máy lạnh / Air Conditioner Line Set cover] Trunking Nhựa Fineduct Nối Chữ T Màu Ngà TA - 80/100/120/140 [Hộp che ống đồng máy lạnh / Air Conditioner Line Set cover]
-25%

Trunking Nhựa Fineduct Nối Chữ T Màu Ngà TA - 80/100/120/140 [Hộp che ống đồng máy lạnh / Air Conditioner Line Set cover]

118,800₫ 158,400₫
-25%
Đã bán: 32
Trunking Nhựa Fineduct Nối Cuối Màu Ngà EA - 70/100 [Hộp che ống đồng máy lạnh / Air Conditioner Line Set cover] Trunking Nhựa Fineduct Nối Cuối Màu Ngà EA - 70/100 [Hộp che ống đồng máy lạnh / Air Conditioner Line Set cover]
-26%

Trunking Nhựa Fineduct Nối Cuối Màu Ngà EA - 70/100 [Hộp che ống đồng máy lạnh / Air Conditioner Line Set cover]

90,200₫ 121,000₫
-26%
Đã bán: 85
Trunking Nhựa Fineduct Nối Giảm Ống Cứng Màu Ngà JB - 108/128/1210 [Hộp che ống đồng máy lạnh / Air Conditioner Line Set cover] Trunking Nhựa Fineduct Nối Giảm Ống Cứng Màu Ngà JB - 108/128/1210 [Hộp che ống đồng máy lạnh / Air Conditioner Line Set cover]
-25%

Trunking Nhựa Fineduct Nối Giảm Ống Cứng Màu Ngà JB - 108/128/1210 [Hộp che ống đồng máy lạnh / Air Conditioner Line Set cover]

165,000₫ 220,000₫
-25%
Trunking Nhựa Fineduct Nối Chuyển Hướng 90 Độ Màu Ngà NA - 80/120 [Hộp che ống đồng máy lạnh / Air Conditioner Line Set cover] Trunking Nhựa Fineduct Nối Chuyển Hướng 90 Độ Màu Ngà NA - 80/120 [Hộp che ống đồng máy lạnh / Air Conditioner Line Set cover]
-26%

Trunking Nhựa Fineduct Nối Chuyển Hướng 90 Độ Màu Ngà NA - 80/120 [Hộp che ống đồng máy lạnh / Air Conditioner Line Set cover]

206,800₫ 276,100₫
-26%
Đã bán: 1
Trunking Nhựa Fineduct Nối Giảm Màu Ngà RA - 128/1408 (1008/1210/1412) [Hộp che ống đồng máy lạnh / Air Conditioner Line Set cover] Trunking Nhựa Fineduct Nối Giảm Màu Ngà RA - 128/1408 (1008/1210/1412) [Hộp che ống đồng máy lạnh / Air Conditioner Line Set cover]
-26%

Trunking Nhựa Fineduct Nối Giảm Màu Ngà RA - 128/1408 (1008/1210/1412) [Hộp che ống đồng máy lạnh / Air Conditioner Line Set cover]

96,800₫ 129,800₫
-26%
Đã bán: 2

SẢN PHẨM ĐÃ XEM