Khuyến mãi Khuyến mãi
DANH MỤC SẢN PHẨM

ERA

Vòng treo ống NHỰA ERA - RDH - Hàng Nga nhập khẩu chính hãng Vòng treo ống NHỰA ERA - RDH - Hàng Nga nhập khẩu chính hãng
-20%

Vòng treo ống NHỰA ERA - RDH - Hàng Nga nhập khẩu chính hãng

24,000₫ 30,000₫
-20%
Đã bán: 23
Vòng nối giữ ống tròn ống gió ERA - 10DKP/ 12.5DKP/ 16DKP - Hàng Nga nhập khẩu chính hãng Vòng nối giữ ống tròn ống gió ERA - 10DKP/ 12.5DKP/ 16DKP - Hàng Nga nhập khẩu chính hãng
-20%

Vòng nối giữ ống tròn ống gió ERA - 10DKP/ 12.5DKP/ 16DKP - Hàng Nga nhập khẩu chính hãng

24,000₫ 30,000₫
-20%
Đã bán: 5
Vòng nối giữ ống tròn có ron ống gió ERA - DSKP - Hàng Nga nhập khẩu chính hãng Vòng nối giữ ống tròn có ron ống gió ERA - DSKP - Hàng Nga nhập khẩu chính hãng
-24%

Vòng nối giữ ống tròn có ron ống gió ERA - DSKP - Hàng Nga nhập khẩu chính hãng

114,000₫ 150,000₫
-24%
Đã bán: 1
Quạt thông gió, hút mùi ERA - S - Hàng Nga nhập khẩu chính hãng Quạt thông gió, hút mùi ERA - S - Hàng Nga nhập khẩu chính hãng
-5%

Quạt thông gió, hút mùi ERA - S - Hàng Nga nhập khẩu chính hãng

456,000₫ 480,000₫
-5%
Quạt thông gió, hút mùi ERA - FLOW - Hàng Nga nhập khẩu chính hãng Quạt thông gió, hút mùi ERA - FLOW - Hàng Nga nhập khẩu chính hãng
-11%

Quạt thông gió, hút mùi ERA - FLOW - Hàng Nga nhập khẩu chính hãng

646,000₫ 720,000₫
-11%
Quạt thông gió tròn cho phòng tắm, phòng vệ sinh (cổ lưới) AURAMAX - RW - Hàng Nga nhập khẩu chính hãng Quạt thông gió tròn cho phòng tắm, phòng vệ sinh (cổ lưới) AURAMAX - RW - Hàng Nga nhập khẩu chính hãng
-10%

Quạt thông gió tròn cho phòng tắm, phòng vệ sinh (cổ lưới) AURAMAX - RW - Hàng Nga nhập khẩu chính hãng

361,000₫ 400,000₫
-10%
Đã bán: 5
Quạt thông gió gắn kính ERA - HPS - Hàng Nga nhập khẩu chính hãng Quạt thông gió gắn kính ERA - HPS - Hàng Nga nhập khẩu chính hãng
-15%

Quạt thông gió gắn kính ERA - HPS - Hàng Nga nhập khẩu chính hãng

836,000₫ 980,000₫
-15%
Quạt thông gió cho phòng tắm, phòng vệ sinh DICITI - STANDARD 5 Màu ngà - Hàng Nhập Khẩu Quạt thông gió cho phòng tắm, phòng vệ sinh DICITI - STANDARD 5 Màu ngà - Hàng Nhập Khẩu
-17%

Quạt thông gió cho phòng tắm, phòng vệ sinh DICITI - STANDARD 5 Màu ngà - Hàng Nhập Khẩu

618,000₫ 740,000₫
-17%
Quạt thông gió cho phòng tắm, phòng vệ sinh DICITI - STANDARD 4C champagne Màu vàng chanh - Hàng Nhập Khẩu Quạt thông gió cho phòng tắm, phòng vệ sinh DICITI - STANDARD 4C champagne Màu vàng chanh - Hàng Nhập Khẩu
-31%

Quạt thông gió cho phòng tắm, phòng vệ sinh DICITI - STANDARD 4C champagne Màu vàng chanh - Hàng Nhập Khẩu

618,000₫ 890,000₫
-31%
Quạt thông gió cho phòng tắm, phòng vệ sinh DICITI - STANDARD - Hàng Nhập Khẩu Quạt thông gió cho phòng tắm, phòng vệ sinh DICITI - STANDARD - Hàng Nhập Khẩu
-24%

Quạt thông gió cho phòng tắm, phòng vệ sinh DICITI - STANDARD - Hàng Nhập Khẩu

494,000₫ 650,000₫
-24%
Quạt thông gió cho phòng tắm, phòng vệ sinh DICITI - SLIM white carbon - Hàng Nga nhập khẩu chính hãng Quạt thông gió cho phòng tắm, phòng vệ sinh DICITI - SLIM white carbon - Hàng Nga nhập khẩu chính hãng
-39%

Quạt thông gió cho phòng tắm, phòng vệ sinh DICITI - SLIM white carbon - Hàng Nga nhập khẩu chính hãng

665,000₫ 1,090,000₫
-39%
Đã bán: 3
Quạt thông gió cho phòng tắm, phòng vệ sinh DICITI - SLIM 5C champagne Màu vàng chanh - Hàng Nhập Khẩu Quạt thông gió cho phòng tắm, phòng vệ sinh DICITI - SLIM 5C champagne Màu vàng chanh - Hàng Nhập Khẩu
-27%

Quạt thông gió cho phòng tắm, phòng vệ sinh DICITI - SLIM 5C champagne Màu vàng chanh - Hàng Nhập Khẩu

618,000₫ 840,000₫
-27%
Quạt thông gió cho phòng tắm, phòng vệ sinh DICITI - SLIM 4C black carbon Màu đen - Hàng Nhập Khẩu Quạt thông gió cho phòng tắm, phòng vệ sinh DICITI - SLIM 4C black carbon Màu đen - Hàng Nhập Khẩu
-39%

Quạt thông gió cho phòng tắm, phòng vệ sinh DICITI - SLIM 4C black carbon Màu đen - Hàng Nhập Khẩu

665,000₫ 1,090,000₫
-39%
Đã bán: 1
Quạt thông gió cho phòng tắm, phòng vệ sinh DICITI - SLIM - Hàng Nhập Khẩu Quạt thông gió cho phòng tắm, phòng vệ sinh DICITI - SLIM - Hàng Nhập Khẩu
-24%

Quạt thông gió cho phòng tắm, phòng vệ sinh DICITI - SLIM - Hàng Nhập Khẩu

646,000₫ 850,000₫
-24%
Quạt thông gió cho phòng tắm, phòng vệ sinh DICITI - SILENT Оbsidian Màu đen - Hàng Nga nhập khẩu chính hãng Quạt thông gió cho phòng tắm, phòng vệ sinh DICITI - SILENT Оbsidian Màu đen - Hàng Nga nhập khẩu chính hãng
-16%

Quạt thông gió cho phòng tắm, phòng vệ sinh DICITI - SILENT Оbsidian Màu đen - Hàng Nga nhập khẩu chính hãng

1,226,000₫ 1,450,000₫
-16%
Đã bán: 1
Quạt thông gió cho phòng tắm, phòng vệ sinh DICITI - SILENT 4C + cánh ngăn gió ngược - Hàng Nhập Khẩu Quạt thông gió cho phòng tắm, phòng vệ sinh DICITI - SILENT 4C + cánh ngăn gió ngược - Hàng Nhập Khẩu
-12%

Quạt thông gió cho phòng tắm, phòng vệ sinh DICITI - SILENT 4C + cánh ngăn gió ngược - Hàng Nhập Khẩu

665,000₫ 750,000₫
-12%
Quạt thông gió cho phòng tắm, phòng vệ sinh DICITI - PARUS 4C white design Màu trắng - Hàng Nhập Khẩu Quạt thông gió cho phòng tắm, phòng vệ sinh DICITI - PARUS 4C white design Màu trắng - Hàng Nhập Khẩu
-37%

Quạt thông gió cho phòng tắm, phòng vệ sinh DICITI - PARUS 4C white design Màu trắng - Hàng Nhập Khẩu

713,000₫ 1,120,000₫
-37%
Quạt thông gió cho phòng tắm, phòng vệ sinh DICITI - PARUS 4C Chrome Màu kim loại - Hàng Nhập Khẩu Quạt thông gió cho phòng tắm, phòng vệ sinh DICITI - PARUS 4C Chrome Màu kim loại - Hàng Nhập Khẩu
-23%

Quạt thông gió cho phòng tắm, phòng vệ sinh DICITI - PARUS 4C Chrome Màu kim loại - Hàng Nhập Khẩu

665,000₫ 860,000₫
-23%
Quạt thông gió cho phòng tắm, phòng vệ sinh DICITI - PARUS 4C champagne Màu vàng chanh - Hàng Nhập Khẩu Quạt thông gió cho phòng tắm, phòng vệ sinh DICITI - PARUS 4C champagne Màu vàng chanh - Hàng Nhập Khẩu
-30%

Quạt thông gió cho phòng tắm, phòng vệ sinh DICITI - PARUS 4C champagne Màu vàng chanh - Hàng Nhập Khẩu

475,000₫ 670,000₫
-30%
Quạt thông gió cho phòng tắm, phòng vệ sinh DICITI - PARUS 4C black design Màu đen - Hàng Nhập Khẩu Quạt thông gió cho phòng tắm, phòng vệ sinh DICITI - PARUS 4C black design Màu đen - Hàng Nhập Khẩu
-37%

Quạt thông gió cho phòng tắm, phòng vệ sinh DICITI - PARUS 4C black design Màu đen - Hàng Nhập Khẩu

713,000₫ 1,120,000₫
-37%
Quạt thông gió cho phòng tắm, phòng vệ sinh DICITI - PARUS - Hàng Nhập Khẩu Quạt thông gió cho phòng tắm, phòng vệ sinh DICITI - PARUS - Hàng Nhập Khẩu
-31%

Quạt thông gió cho phòng tắm, phòng vệ sinh DICITI - PARUS - Hàng Nhập Khẩu

380,000₫ 550,000₫
-31%
Đã bán: 1
Quạt thông gió cho phòng tắm, phòng vệ sinh DICITI - AURA White Màu trắng - Hàng Nga nhập khẩu chính hãng Quạt thông gió cho phòng tắm, phòng vệ sinh DICITI - AURA White Màu trắng - Hàng Nga nhập khẩu chính hãng
-24%

Quạt thông gió cho phòng tắm, phòng vệ sinh DICITI - AURA White Màu trắng - Hàng Nga nhập khẩu chính hãng

570,000₫ 750,000₫
-24%
Quạt thông gió cho phòng tắm, phòng vệ sinh DICITI - AURA 5C champagne Màu vàng chanh - Hàng Nhập Khẩu Quạt thông gió cho phòng tắm, phòng vệ sinh DICITI - AURA 5C champagne Màu vàng chanh - Hàng Nhập Khẩu
-23%

Quạt thông gió cho phòng tắm, phòng vệ sinh DICITI - AURA 5C champagne Màu vàng chanh - Hàng Nhập Khẩu

808,000₫ 1,040,000₫
-23%
Quạt thông gió cho phòng tắm, phòng vệ sinh DICITI - AURA 5 Ivory Màu ngà - Hàng Nhập Khẩu Quạt thông gió cho phòng tắm, phòng vệ sinh DICITI - AURA 5 Ivory Màu ngà - Hàng Nhập Khẩu
-17%

Quạt thông gió cho phòng tắm, phòng vệ sinh DICITI - AURA 5 Ivory Màu ngà - Hàng Nhập Khẩu

713,000₫ 850,000₫
-17%
Quạt thông gió cho phòng tắm, phòng vệ sinh DICITI - AURA 4C White Design - Hàng Nga nhập khẩu chính hãng Quạt thông gió cho phòng tắm, phòng vệ sinh DICITI - AURA 4C White Design - Hàng Nga nhập khẩu chính hãng
-34%

Quạt thông gió cho phòng tắm, phòng vệ sinh DICITI - AURA 4C White Design - Hàng Nga nhập khẩu chính hãng

760,000₫ 1,140,000₫
-34%
Quạt thông gió cho phòng tắm, phòng vệ sinh DICITI - PARUS 5 Ivory màu ngà - Hàng nhập khẩu Quạt thông gió cho phòng tắm, phòng vệ sinh DICITI - PARUS 5 Ivory màu ngà - Hàng nhập khẩu
-16%

Quạt thông gió cho phòng tắm, phòng vệ sinh DICITI - PARUS 5 Ivory màu ngà - Hàng nhập khẩu

618,000₫ 730,000₫
-16%
Quạt thông gió cho phòng tắm, phòng vệ sinh DICITI - PARUS 4C Gold Màu vàng kim - Hàng Nhập Khẩu Quạt thông gió cho phòng tắm, phòng vệ sinh DICITI - PARUS 4C Gold Màu vàng kim - Hàng Nhập Khẩu
-23%

Quạt thông gió cho phòng tắm, phòng vệ sinh DICITI - PARUS 4C Gold Màu vàng kim - Hàng Nhập Khẩu

665,000₫ 860,000₫
-23%
Quạt thông gió cho phòng tắm, phòng vệ sinh AURAMAX - RF - Hàng Nga nhập khẩu chính hãng Quạt thông gió cho phòng tắm, phòng vệ sinh AURAMAX - RF - Hàng Nga nhập khẩu chính hãng
-10%

Quạt thông gió cho phòng tắm, phòng vệ sinh AURAMAX - RF - Hàng Nga nhập khẩu chính hãng

399,000₫ 440,000₫
-10%
Đã bán: 10
Quạt thông gió cho phòng tắm, phòng vệ sinh AURAMAX - OPTIMA - Hàng Nga nhập khẩu chính hãng Quạt thông gió cho phòng tắm, phòng vệ sinh AURAMAX - OPTIMA - Hàng Nga nhập khẩu chính hãng
-18%

Quạt thông gió cho phòng tắm, phòng vệ sinh AURAMAX - OPTIMA - Hàng Nga nhập khẩu chính hãng

304,000₫ 370,000₫
-18%
Đã bán: 2
Quạt thông gió cho phòng tắm, phòng vệ sinh AURAMAX - C - Hàng Nga nhập khẩu chính hãng Quạt thông gió cho phòng tắm, phòng vệ sinh AURAMAX - C - Hàng Nga nhập khẩu chính hãng
-5%

Quạt thông gió cho phòng tắm, phòng vệ sinh AURAMAX - C - Hàng Nga nhập khẩu chính hãng

437,000₫ 460,000₫
-5%
Quạt thông gió cho phòng tắm, phòng vệ sinh AURAMAX - B - Hàng Nga nhập khẩu chính hãng Quạt thông gió cho phòng tắm, phòng vệ sinh AURAMAX - B - Hàng Nga nhập khẩu chính hãng
-15%

Quạt thông gió cho phòng tắm, phòng vệ sinh AURAMAX - B - Hàng Nga nhập khẩu chính hãng

418,000₫ 490,000₫
-15%
Đã bán: 2
Quạt ly tâm nhựa nối ống ERA - CYCLONE EBM - Hàng Nga nhập khẩu chính hãng Quạt ly tâm nhựa nối ống ERA - CYCLONE EBM - Hàng Nga nhập khẩu chính hãng
-19%

Quạt ly tâm nhựa nối ống ERA - CYCLONE EBM - Hàng Nga nhập khẩu chính hãng

2,660,000₫ 3,280,000₫
-19%
Hết hàng
Quạt ly tâm kim loại tráng kẽm nối ống ERA PRO - TORNADO EBM - Hàng Nga nhập khẩu chính hãng Quạt ly tâm kim loại tráng kẽm nối ống ERA PRO - TORNADO EBM - Hàng Nga nhập khẩu chính hãng
-26%

Quạt ly tâm kim loại tráng kẽm nối ống ERA PRO - TORNADO EBM - Hàng Nga nhập khẩu chính hãng

3,468,000₫ 4,630,000₫
-26%
Quạt ly tâm kim loại tráng kẽm nối ống ERA PRO - MARS GDF - Hàng Nga nhập khẩu chính hãng Quạt ly tâm kim loại tráng kẽm nối ống ERA PRO - MARS GDF - Hàng Nga nhập khẩu chính hãng
-26%

Quạt ly tâm kim loại tráng kẽm nối ống ERA PRO - MARS GDF - Hàng Nga nhập khẩu chính hãng

3,420,000₫ 4,600,000₫
-26%
Quạt hút nối ống(có chân đế) DICITI - PRO - Hàng nhập khẩu chính hãng Quạt hút nối ống(có chân đế) DICITI - PRO - Hàng nhập khẩu chính hãng
-18%

Quạt hút nối ống(có chân đế) DICITI - PRO - Hàng nhập khẩu chính hãng

779,000₫ 950,000₫
-18%
Đã bán: 4
Quạt hút nối ống ERA - PROFIT - Hàng Nga nhập khẩu chính hãng Quạt hút nối ống ERA - PROFIT - Hàng Nga nhập khẩu chính hãng
-18%

Quạt hút nối ống ERA - PROFIT - Hàng Nga nhập khẩu chính hãng

561,000₫ 680,000₫
-18%
Đã bán: 4
Ống mềm nhôm bọc nhựa trắng D150, L315cm - 15VA trắng - Hàng Nga nhập khẩu chính hãng Ống mềm nhôm bọc nhựa trắng D150, L315cm - 15VA trắng - Hàng Nga nhập khẩu chính hãng
-5%

Ống mềm nhôm bọc nhựa trắng D150, L315cm - 15VA trắng - Hàng Nga nhập khẩu chính hãng

456,000₫ 480,000₫
-5%
Đã bán: 1
Ống gió nhựa vuông ERA 612VP2 / 620VP2 (60х120 / 60х204) - Hàng Nga nhập khẩu chính hãng Ống gió nhựa vuông ERA 612VP2 / 620VP2 (60х120 / 60х204) - Hàng Nga nhập khẩu chính hãng
-19%

Ống gió nhựa vuông ERA 612VP2 / 620VP2 (60х120 / 60х204) - Hàng Nga nhập khẩu chính hãng

228,000₫ 280,000₫
-19%
Đã bán: 30
Ống gió nhựa tròn ERA - VP2 Φ100/125/150/160mm - Hàng Nga nhập khẩu chính hãng Ống gió nhựa tròn ERA - VP2 Φ100/125/150/160mm - Hàng Nga nhập khẩu chính hãng
-13%

Ống gió nhựa tròn ERA - VP2 Φ100/125/150/160mm - Hàng Nga nhập khẩu chính hãng

104,500₫ 120,000₫
-13%
Đã bán: 28
Ống gió mềm NHỰA ERA - 10PF6/ 12.5PF3 - Hàng Nga nhập khẩu chính hãng Ống gió mềm NHỰA ERA - 10PF6/ 12.5PF3 - Hàng Nga nhập khẩu chính hãng
-3%

Ống gió mềm NHỰA ERA - 10PF6/ 12.5PF3 - Hàng Nga nhập khẩu chính hãng

272,000₫ 280,000₫
-3%
Đã bán: 5
Ống gió mềm NHÔM ống gió ERA - AF-P - 10m/ống - Hàng Nga nhập khẩu chính hãng Ống gió mềm NHÔM ống gió ERA - AF-P - 10m/ống - Hàng Nga nhập khẩu chính hãng
-3%

Ống gió mềm NHÔM ống gió ERA - AF-P - 10m/ống - Hàng Nga nhập khẩu chính hãng

466,000₫ 480,000₫
-3%
Ống gió bán cứng NHÔM ERA - 10VA/ 12.5VA - Hàng Nga nhập khẩu chính hãng Ống gió bán cứng NHÔM ERA - 10VA/ 12.5VA - Hàng Nga nhập khẩu chính hãng
-11%

Ống gió bán cứng NHÔM ERA - 10VA/ 12.5VA - Hàng Nga nhập khẩu chính hãng

143,000₫ 160,000₫
-11%
Hết hàng
Đã bán: 9
Ống gió bán cứng NHÔM đặc biệt - ERA - VA ULTRA - Hàng Nga nhập khẩu chính hãng Ống gió bán cứng NHÔM đặc biệt - ERA - VA ULTRA - Hàng Nga nhập khẩu chính hãng
-3%

Ống gió bán cứng NHÔM đặc biệt - ERA - VA ULTRA - Hàng Nga nhập khẩu chính hãng

272,000₫ 280,000₫
-3%
Đã bán: 32
Nối tăng giảm ống gió nhựa tròn ERA - REP - Hàng Nga nhập khẩu chính hãng Nối tăng giảm ống gió nhựa tròn ERA - REP - Hàng Nga nhập khẩu chính hãng
-5%

Nối tăng giảm ống gió nhựa tròn ERA - REP - Hàng Nga nhập khẩu chính hãng

57,000₫ 60,000₫
-5%
Đã bán: 1
Nối tăng giảm đa năng ống gió KHÔNG đồng tâm ERA - PU-E 16.15.12,5.12.10.8 - Hàng Nga nhập khẩu chính hãng Nối tăng giảm đa năng ống gió KHÔNG đồng tâm ERA - PU-E 16.15.12,5.12.10.8 - Hàng Nga nhập khẩu chính hãng
-5%

Nối tăng giảm đa năng ống gió KHÔNG đồng tâm ERA - PU-E 16.15.12,5.12.10.8 - Hàng Nga nhập khẩu chính hãng

76,000₫ 80,000₫
-5%
Đã bán: 23
Nối tăng giảm đa năng đồng tâm ống gió ERA - PU - Hàng Nga nhập khẩu chính hãng Nối tăng giảm đa năng đồng tâm ống gió ERA - PU - Hàng Nga nhập khẩu chính hãng
-5%

Nối tăng giảm đa năng đồng tâm ống gió ERA - PU - Hàng Nga nhập khẩu chính hãng

76,000₫ 80,000₫
-5%
Nối ống vuông mềm ống gió ERA - 612KRP/ 620KRP - Hàng Nga nhập khẩu chính hãng Nối ống vuông mềm ống gió ERA - 612KRP/ 620KRP - Hàng Nga nhập khẩu chính hãng
-19%

Nối ống vuông mềm ống gió ERA - 612KRP/ 620KRP - Hàng Nga nhập khẩu chính hãng

57,000₫ 70,000₫
-19%
Nối ống gió tròn (có van gió 1 chiều) ERA - SKPO - Hàng Nga nhập khẩu chính hãng Nối ống gió tròn (có van gió 1 chiều) ERA - SKPO - Hàng Nga nhập khẩu chính hãng
-20%

Nối ống gió tròn (có van gió 1 chiều) ERA - SKPO - Hàng Nga nhập khẩu chính hãng

48,000₫ 60,000₫
-20%
Đã bán: 30

SẢN PHẨM ĐÃ XEM